Skip to main content

Om Israel

Israels historie kort fortalt
Israel - Det lovede land, har vært hellig for det jødiske folket fra de bibelske patriarkers tid: Abraham, Isak og Jakob. Bibelen har plassert denne perioden tidlig i det andre årtusen f.Kr. Ifølge Toraen (jødenes hellige bok) ble landet Israel lovt til jødene som deres hjemland, og jødedommens helligste steder er lokalisert her. Rundt 1000-tallet f.Kr. ble det opprettet et jødisk kongerike for å styre regionen, etterfulgt av mange fler.

Før landet ble dratt med i de islamske erobringene på 700-tallet, kom Israel under assyrisk, babylonisk, persisk, gresk, romersk og østromersk herredømme. Israels land ble skilt fra Østromerriket rundt år 636 f.Kr. under de første muslimske erobringene. Kontrollen over regionen gikk frem og tilbake mellom umayyaderne, abbasiderne og korsfarerne de neste seks århundrene, før det falt i hendene på mamelukkene i 1260. I 1516 ble landet Israel en del av Det osmanske riket som regjerte i regionen frem til 1900-tallet.

    

Søk reise

Betlehem

Betlehem (arabisk: بيت لحم, Bayt Lahm; hebraisk: בית לחם, Beit Lehem, betyr rett og slett «brødhuset»)

Betlehem er en palestinsk by på den okkuperte Vestbredden. Kontrollen over byen ble overlatt til de palestinske selvstyremyndighetene av Israel i 1995 som følge av Osloavtalen. Betlehem ligger 10 km sør for Jerusalem. Byen er viktig innen kristendommen siden den ifølge Bibelen er både Jesu og kong Davids fødested. Betlehem har en minoritet av kristne palestinere. I henhold til Bibelen, var David den andre kongen av kongedømme Israel. Han nevnes å være en av de viktigste personene i Israels historie, da han ble innsatt som konge av Gud selv.

Vi kan også lese i Det Nye Testamente at Jesus Kristus tilhørte Davids ætt. Han skal ha levd ca 1040-970 f.Kr. og regjerte over kongedømmet Judea i perioden ca 1010-1003 f.Kr. Han flyttet da hovedstaden til Jerusalem og regjerte der i perioden ca 1003 f.Kr. til sin død. (iflg. Edwin R. Thiele) Beretninger om David er sentrale i både jødisk, kristen og islamsk kultur. Det var David som drepte Goliat før han ble konge.

   

Jerusalem

Jerusalem er idag delt mellom Israel og Palestina, og ligger i området som i historien ble kalt for Judea. Byen har stor historisk og religiøs betydning i de tre største religionene; jødedom, kristendom og islam, og mange religiøse regner Jerusalem som et «hellig sted» og mennesker fra forskjellige trosretninger besøker byen som pilgrimmer.  Jerusalem ble hovedstad så langt tilbake som 3400 år siden, grunnlagt av kong David. Jødene regner Vestmuren (også kalt Klagemuren), den siste rest av Herodes den stores tempel, som sitt viktigste hellige sted. For kristne er Jerusalem byen der Jesus ble korsfestet og stod opp fra de døde, og der Gud sendte sin hellige ånd over apostlene. Muslimene har bygd Al Aqsa-moskeen på tempelhøyden, der de mener Profeten Mohamed fór opp til himmelen (men senere kom tilbake til jorden igjen).

   

  • RGF Logo
  • NRF Logo